Centrum voor bewustwording
English
Dutch

 

Wat is het verschil tussen emoties en gevoelens?
 
Emoties zijn energieën die zich heel sterk manifesteren in het fysieke lichaam. Emoties zijn re-acties op dingen die je eigenlijk niet begrijpt! Als je b.v. een woedeaanval krijgt, omdat iemand je onverwacht kwetst voel je een vlaag van boosheid door je heen trekken. Dit is heel goed te voelen in je lichaam: op bepaalde plaatsen verkrampt je energie of je krijgt het heet…. Deze reacties maken duidelijk dat je iets niet begrijpt. Er vindt geen uitwisseling plaats.….het resoneert niet….
Er komt een energie op je af die je niet kunt plaatsen én die je niet gerechtvaardigd vindt. In wezen reageer je jouw innerlijke onbegrip en onmacht af via de emotie.  Energetisch treedt er een soort van explosie op, een soort van ontlading.
Emoties hebben een duidelijke aanleiding, een ‘trigger’ in de buitenwereld, die je ertoe brengt emotioneel te worden. Die emotie(s) hebben zoals al eerder gezegd een signaalfunctie.
 
Het gebied van de emoties, ook wel het emotionele lichaam genoemd, vormt een enorm belangrijk onderdeel in spirituele groei, in heelwording! Emoties hebben altijd iets heftigs, iets dramatisch in zich. Denk maar aan felle angstaanvallen, aan paniek, woede of intens verdriet. Emoties nemen je geheel in beslag en trekken je weg uit je spirituele centrum! Op dat moment ben je vol van een bepaald soort energie, die je in wezen wegtrekt van je centrum, van je innerlijke helderheid.
Het probleem is dat je wanneer je die heftige boosheid voelt, je je bevindt op het niveau van jezelf waarin je nog steeds het verloren kind bent, het kind dat op zoek ging en geen uitwegen zag. Dat kind is er nog steeds. Maar op dát niveau vind je geen antwoorden. Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat dit kind heel kwaad is: het begrijpt er niets van!! Het antwoord op deze boosheid ligt echter op een ander niveau van je bewustzijn. Jij bent namelijk méér dan dat verloren stuk in jezelf.
Er is een niveau in jezelf waarin je kunt voelen dat jij méér bent dan dat verloren, machteloze kind. Daar waar je dat kind in je bewustzijn kunt opnemen, ben jij groter dan dat kind. Daar waar jij de pijn omarmt met je allesomvattende bewustzijn, laat je haar zijn en accepteer je haar. Je verbindt je bewuster met dat grotere bewustzijn in jou, die gevoelvolle energie die je ook bent….! En als een liefdevolle vader/moeder omhul je vanuit dit gevoelvolle bewustzijn dat verdrietige, boze verloren kind. En daarmee lost deze filterstructuur, de overtuiging van verloren en onmachtig zijn, gaandeweg op. Het is onmogelijk om deze betekenis met behulp van het verstand uit te leggen. Het kan alleen door ervaring heen duidelijk worden. Zie de visualisatie onderaan dit hoofdstuk.
Gevoelens zijn van een andere aard en worden ook op een heel andere manier waargenomen. Gevoelens zijn veel stiller, zachter, van aard dan emoties. Het zijn de fluisteringen van je ziel, die jou bereiken via zachte aanmoedigingen, een innerlijk weten, of een plotseling intuïtief handelen dat later van wijsheid blijkt te getuigen!
Gevoelens brengen je juist dieper in je centrum. Gevoelens hebben te maken met intuïtie. Gevoelens getuigen van een hoger begrip, een begrip dat de emoties én het verstand overstijgt. Gevoelens komen uit een sfeer van Zijn die niet fysiek is, die buiten de fysiek- zintuiglijke waarneming ligt. Daarom zijn ze ook niet zo duidelijk lokaliseerbaar en voelbaar in je lichaam. Denk maar eens aan wat er gebeurt als je iets aanvoelt, of als je iets voorvoelt. Er lijkt dan een soort weten in je te zijn wat van buiten naar je toekomt, wat niet een reactie is van binnenuit op iets anders, maar wat je a.h.w. van buiten je in je opneemt. Het komt echter niet helemaal van buiten! Wel vanuit de astrale energielaag die direct verbonden is met je hartchakra.
Wat vaak in onze gevoelsbeleving ontbreekt, is de basisliefde en geborgenheid die nodig is als voedingsbodem voor elk levend wezen om te groeien, te bloeien en je in alle vrijheid te kunnen ontplooien. Er is een waarneming dat er ‘iets niet klopt’. Alsof er iets ontbreekt wat essentieel is om je goed te voelen.
Dat “ontbreken” ( gemis/tekort) is verbonden met het diepe innerlijke weten en verlangen naar harmonie en rechtvaardigheid. Dit weten komt voort uit en hoort bij het “weet hebben van” innerlijke verbondenheid en eenheid, een bewustzijns- werkelijkheid waaruit wij, als Lichtvonkjes of lichtfakkels, zijn voortgekomen!!
 
Zeg maar eens van binnen hardop tegen jezelf:
Ik ben een kind van het Licht…..
Ik ben geboren uit Liefde……
En voel nu eens wat dat met je doet…..
Welke gedachten denk je meteen…..?
Waarschijnlijk allerlei ontkennende of relativerende gedachten….
 
Het is belangrijk om je te realiseren dat deze pijn van gemis, van tekort, ook een fysieke zetel heeft; ze zetelt in de buik. De buik is vaak de plek of het energetisch centrum van waaruit we relaties aangaan met andere mensen. Het probleem dat hierbij de kop opsteekt is dat er in datzelfde centrum in je buik die diepe pijn zit, de pijn van het gemis/tekort, van het verloren voelen…. Vaak herkennen we die pijn in een ander heel goed! Het is in wezen steeds die ene pijn die teruggaat naar een verlies aan oerverbinding en geborgenheid.
De ander fungeert dus als spiegel voor je eigen pijn. Je herkent (onbewust) je eigen pijn in die ander. En omdat je jouw eigen pijn in die ander herkent, gemakkelijker dan je deze in jezelf herkent, ga je de pijn van die ander proberen op te lossen en hoop je (onbewust) dat je eigen pijn wordt verlicht door de aanwezigheid (liefde, erkenning) van de ander. En dat levert vooral teleurstelling, pijn en onmacht op, omdat het niet zo werkt! De werkelijke oplossing ligt in het aandacht geven aan jouw innerlijke woelingen, ervaringen en gewaarwordingen , je omkeren…, toekeren…. naar jezelf, in plaats van je te richten op het willen veranderen, helpen, genezen, van die ander.
 
Voor alle gevoelens van wanhoop, depressie en eenzaamheid, die er in je leven zijn, is de oplossing energetisch beschikbaar in jezelf! De oplossing is er al, ze is aanwezig in jouw energie. De energie van de oplossing kan verborgen lijken te zijn, in die zin dat je eerst een deurtje moet vinden en openzetten….. maar jij hebt in wezen alles in je om het verloren kinddeel in jezelf gerust te stellen!!
 
Oók in de buik zetelt namelijk het gevoel van natuurlijke innerlijke kracht. Het is een gevoel dat uit je kern komt en dat ónder je gedachten en emoties doorgaat en doorstroomt….  Het is een stille maar grote kracht die in iedereen huist. Een draagvlak, een stroom of trillingsgolf. Het zijn allemaal verschillende woorden die hetzelfde bedoelen. Het is het draagvlak van de onvoorwaardelijke liefde, een directe verbinding met je eigen diepste wezen….
 
 
Visualisatie:
 
Stel je nu maar eens voor dat je daar in je buik contact maakt met het centrum van onvoorwaardelijke liefde….. Zie dat centrum als een ruimte…. Hoe ziet deze ruimte eruit? Welke kleuren zie je? Welke geuren ruik je? Wat valt je op?
Stel je dan voor dat er ergens in die ruimte een “Oermoeder/Oervader” zit.
In een makkelijke stoel zit hij/zij daar in alle liefde op jou te wachten…..
Zie dan hoe jijzelf, als klein en verloren kindje, naar haar/hem toe rent en op schoot springt of klimt…. Je wordt meteen liefdevol omarmt…. zoals je bent…..
Voel die koestering, die omhulling, die veiligheid…….
Alles is goed zoals het is…. Blijf daar,…. ook als je je aandacht weer verschuift en richt op andere bewustzijnswerkelijkheden.
Af en toe ga je dan als het ware op bezoek…  je schouwt… en kijkt…. hoe het gaat met dat kindje. Voelt het zich geliefd, veilig, krachtiger worden?
Volg met liefdevolle aandacht wat daar gebeurd…
Overhaast niets en schouw alleen maar.
Laat het Werk z’n werk doen!